5 t/m 8 september 2019

Klompenfeest

40 jaar!

'
NOG 48 DAGEN!
Zet het in
je agenda

Wanneer u het feestterrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels. Voor uw en onze veiligheid!
• Aanwijzingen van de organisatie en veiligheidsbeambten dienen stipt opgevolgd te worden.
• Parkeren op aanwijzing van de verkeersregelaars. Er is een wegsleepregeling van kracht. Het parkeren is op eigen risico.
• Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.
• U kunt worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, volgt ontzegging tot het terrein.
• Het is niet toegestaan eigen drank mee te nemen.
• Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden geweigerd.
• Het zonder toestemming verspreiden van folders en/of handelen in goederen is verboden.
• Het is jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken.
• Personen onder invloed van alcohol en/of drugs kunnen worden geweigerd. Op het feestterrein zijn drugs verboden.
• Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en
gooien met andere voorwerpen worden niet getolereerd.
• Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen zal u de toegang tot het feestterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen
aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.
• Het is verboden om wapens, vuurwerk of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.
• Het is verboden glaswerk, blik mee te nemen op het evenemententerrein.
• De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing. Het verblijf op het feestterrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.
• Op het feestterrein kan plaatselijk meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden.
• Camera’s waken over uw en onze veiligheid. Tijdens het evenement zullen foto’s & video opnames gemaakt worden.
• Het is niet toegestaan om afgezette onderdelen van het terrein te betreden.
• Verstoring van het evenement, diefstal, geweld of vernieling leidt tot verwijdering van het evenement, aangifte bij de politie en aansprakelijkheidstelling.
• In alle gevallen, waarin deze huisregels niet voorzien, zal de organisatie cq personeel maatregelen nemen ten gunste van het evenement.


De organisatie wenst u een geweldig klompenfeest

Mascotte Klompenfeest Twello

'WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN FEESTELIJK JUBILEUM TOE!'

Locaties van alle activiteiten

DJ Joep Verhaar zaterdagavond

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

DJ Sander (Uenk) op vrijdagavond

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

DJ Joep Verhaar zondagmiddag

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Frans Duijts

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Openingsband (nnb) inclusief de prijsuitreiking Sportieve basisscholen van Twello

Twello, Centrum (meerdere locaties)

Lees meer »

DJRoy op zaterdagmiddag

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Goede Doelen

Twello, Dorpsstraat

Lees meer »

Gezellige Kermis op het Marktplein

Twello, Marktplein

Lees meer »

Grote Braderie in centrum Twello

Twello, Centrum

Lees meer »

Dennis Wiltink

Twello

Lees meer »

Dé sensationele band: Baby Blue

Twello. Dorpsplein

Lees meer »

Muziekver. Excelsior/Cadenza

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Klompenfietstocht

Twello, Plein Stationstraat

Lees meer »

Klompenbrommerstoertocht

Twello, Startpunt De Megafoon, Stinzenlaan 81

Lees meer »

Klompenfeestminitriathlon

Twello, Zwembad De Schaeck, Veenhuisweg 53

Lees meer »

Het Feestteam

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Allround Coverband: SESSION

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

DJ Sander (Uenk) op zaterdagavond

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Beatcrooks

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Bootcamp Games 2019

Twello, naast het Gemeentehuis H.W. Iordensweg 17

Lees meer »

Ik hou van Holland live

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Multicultureel / Pasar Malam

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Theatervoorstelling 55+

Twello, Kulturhus, Jachtlustplein 11

Lees meer »

ChildsPlay

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Bökkers

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Poar Neem’n

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Topband: STOOT!

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

DJRoy op vrijdagavond

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Gezellige Kermis op het Marktplein

Twello, Marktplein

Lees meer »

Goede Doelen

Twello, Dorpsstraat

Lees meer »

Grote Braderie in centrum Twello

Twello, Centrum

Lees meer »

Sportieve basisscholen van Twello

Twello, Centrum (meerdere locaties)

Lees meer »

The Break Free Queen Tribute Show

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

SNP Jongerenconcert

Twello, Dorpskerk (Dorpsstraat 10)

Lees meer »

Kerkdienst mmv Muziekver. Cadenza

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Start Klompenfeest met DJ nnb

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »
Mascotte Klompenfeest Twello

Mogelijk gemaakt door:

© 2019 - Klompenfeest Twello - Bekijk onze huisregels »