Klompenfeest

'
NOG 73 DAGEN!
Zet het in
je agenda

Wanneer u het feestterrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan onze huisregels.
Deze huisregels zijn er voor uw en onze veiligheid.

Een opsomming van onze huisregels:

 • Wanneer u het evenemententerrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels. Voor uw en onze veiligheid!
 • Aanwijzingen van de organisatie, haar medewerkers en veiligheidsbeambten die verband houden met de huisregels dienen op het evenemententerrein te allen tijde stipt opgevolgd te worden.
 • Parkeren op aanwijzing van de verkeersregelaars. Er is een wegsleepregeling van kracht voor foutgeparkeerde voertuigen. Het parkeren is op eigen risico.
 • Aanwijzingen van de organisatie, haar medewerkers en veiligheidsbeambten die verband houden met de huisregels dienen op het evenemententerrein te allen tijde stipt opgevolgd te worden. Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan eigen drank mee te nemen.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het evenemententerrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.
 • Personen gekleed in voetbalshirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden geweigerd.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het evenemententerrein en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Het is jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken.
 • Jongeren van 18 jaar tot 25 jaar zijn verplicht een polsbandje te dragen als zij alcoholische dranken willen kopen/nuttigen op het evenemententerrein.
 • Personen welke onder invloed van alcohol en/of drugs het evenemententerrein willen betreden kunnen worden geweigerd.
 • Op het evenemententerrein zijn drugs verboden. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben ervan zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 • Lachgas is niet toegestaan op het evenemententerrein en bij constatering van bezit of gebruik worden de middelen in beslag genomen.
 • Op het evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en gooien met andere voorwerpen worden niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.
 • Het is verboden om wapens, vuurwerk of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.
 • Het is verboden glaswerk, blik mee te nemen op het evenemententerrein. 
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing
 • Op het evenemententerrein kan plaatselijk meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. 
 • Tijdens het evenement zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Eenieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Het is niet toegestaan om afgezette onderdelen van het terrein te betreden. 
 • Verstoring van het evenement, diefstal, geweld of vernieling leidt tot verwijdering van het evenement, aangifte bij de politie en aansprakelijkheidstelling van eventueel geleden directe- en indirecte schade. Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het evenemententerrein onherroepelijk ontzegd.  In alle gevallen, waarin deze huisregels niet voorzien, zal de organisatie c.q. personeel maatregelen nemen ten gunste van het evenement.

  De organisatie wenst u een geweldig mooi en veilig Klompenfeest
Mascotte Klompenfeest Twello

'SAMEN WERKEN AAN EEN
EEN MOOI KLOMPENFEEST!'

Locaties van alle activiteiten

Gezellige Kermis in het centrum

Twello, Centrum

Lees meer »

Grote Braderie in centrum Twello

Twello, Centrum

Lees meer »

Q5 New Style

Twello, Marktplein

Lees meer »

Gezellige Kermis in Twello

Twello, Centrum

Lees meer »

Volkszanger Ammar

Twello, Marktplein

Lees meer »

Grote Braderie in centrum Twello

Twello, Centrum

Lees meer »

Koeienkeuring & Boerenmarkt 2024

HW Iordensweg Twello

Lees meer »

De Ultieme Party Band: Royal Beat

Twello. Marktplein

Lees meer »

RadioNL…..Altijd Aan!

Twello, Marktplein

Lees meer »

Robert van Hemert

Twello, Marktplein

Lees meer »

TukkerFM…Donders Mooi!

Twello, Marktplein

Lees meer »

Topband: The Juliets

Twello, Marktplein

Lees meer »

Edwin Evers Band

Twello, Marktplein

Lees meer »
Mascotte Klompenfeest Twello

Mogelijk gemaakt door:

© 2024 - Klompenfeest Twello - Bekijk onze huisregels »