5 t/m 8 september 2019

Klompenfeest

40 jaar!

'
HET FEEST IS BEGONNEN!
Zet het in
je agenda

Wanneer u het feestterrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan onze huisregels.
Deze huisregels zijn er voor uw en onze veiligheid.

Een opsomming van onze huisregels:
• Aanwijzingen van de organisatie en veiligheidsbeambten dienen stipt opgevolgd te worden
• Parkeren op aanwijzing van de verkeersregelaars, parkeren is op eigen risico
• Er is een wegsleepregeling van kracht
• Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.
• U kunt worden gefouilleerd, zonder medewerking hieraan volgt ontzegging tot het terrein
• Het is niet toegestaan eigen drank mee te nemen
• Het zonder toestemming verspreiden van folders en/of handelen in goederen is verboden
• Het is jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken.
• Personen onder invloed van alcohol en/of drugs kunnen worden geweigerd
• Op het feestterrein zijn drugs verboden
• Het is verboden glaswerk, blik e.d. mee te nemen op het evenemententerrein
• Camera’s waken over uw en onze veiligheid.
• Tijdens het evenement zullen foto’s & video opnames gemaakt worden
• Het is niet toegestaan om afgezette onderdelen van het terrein te betreden
• Op het feestterrein kan plaatselijk meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden
• Het verblijf op het feestterrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico
• Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord
en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, gooien met bier of andere voorwerpen
worden niet getolereerd
• Personen gekleed in voetbalshirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en)
horen, zullen worden geweigerd
• Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen zal u de toegang tot het
feestterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie.
Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.
• Het is verboden om wapens, vuurwerk of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt
kunnen worden in het bezit te hebben
• De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. Hieronder wordt ook verstaan
diefstal en vermissing.
• Verstoring van het evenement, diefstal, geweld of vernieling leidt tot verwijdering van het
evenement, aangifte bij de politie en aansprakelijkheid stelling
• In alle gevallen, waarin onze huisregels niet voorzien, zal de organisatie cq haar
medewerkers en/of personeel maatregelen nemen ten gunste van het evenement

De organisatie wenst u een geweldig mooi en veilig Klompenfeest

Mascotte Klompenfeest Twello

'WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN FEESTELIJK JUBILEUM TOE!'

Locaties van alle activiteiten

Mystery Rapper = Snelle

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Major Lazerus

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Lovin’End

Twello, Sixtiesplein

Lees meer »

Blended 5 @Sixtiesplein

Twello, Sixtiesplein

Lees meer »

Move Your Mind @Sixtiesplein

Twello, Sixtiesplein

Lees meer »

Heel Twello zingt Hazes

Twello, Stationsplein

Lees meer »

Gezelligheid op Stationsplein

Twello, Stationsplein

Lees meer »

DJ Maurice en The Rousers

Twello, Stationsplein

Lees meer »

Openingsband Stillblue

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

DJ Joep Verhaar zaterdagavond

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

DJ Sander (Uenk) op vrijdagavond

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

DJ Joep Verhaar zondagmiddag

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Frans Duijts

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Prijsuitreiking Sportieve basisscholen

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

DJRoy op zaterdagmiddag

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Goede Doelen

Twello, Dorpsstraat

Lees meer »

Gezellige Kermis op het Marktplein

Twello, Marktplein

Lees meer »

Grote Braderie in centrum Twello

Twello, Centrum

Lees meer »

Dennis Wiltink

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Dé sensationele band: Baby Blue

Twello. Dorpsplein

Lees meer »

Maestro 2019

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Klompenfietstocht

Twello, Plein Stationstraat

Lees meer »

Klompenbrommerstoertocht

Twello, Startpunt De Megafoon, Stinzenlaan 81

Lees meer »

Klompenfeestminitriathlon

Twello, Zwembad De Schaeck, Veenhuisweg 53

Lees meer »

Het Feestteam

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Allround Coverband: SESSION

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

DJ Sander (Uenk) op zaterdagavond

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Beatcrooks

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Bootcamp Games 2019

Twello, naast het Gemeentehuis H.W. Iordensweg 17

Lees meer »

Ik hou van Holland live

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Multicultureel met Popkoor Prestige en de band Familiair

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Theatervoorstelling 55+ met The Neighbour Sisters

Twello, Multizaal Sporthal Jachtlust, Jachtlustplein 11

Lees meer »

ChildsPlay

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Bökkers

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Poar Neem’n

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Topband: STOOT!

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

DJRoy op vrijdagavond

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Gezellige Kermis op het Marktplein

Twello, Marktplein

Lees meer »

Goede Doelen

Twello, Dorpsstraat

Lees meer »

Grote Braderie in centrum Twello

Twello, Centrum

Lees meer »

Sportieve basisscholen van Twello

Twello, Centrum (meerdere locaties)

Lees meer »

The Break Free Queen Tribute Show

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

SNP Jongerenconcert

Twello, Dorpskerk (Dorpsstraat 10)

Lees meer »

Kerkdienst mmv Muziekver. Cadenza

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »

Start Klompenfeest met DJ Pepper

Twello, Plein Duistervoordseweg

Lees meer »
Mascotte Klompenfeest Twello

Mogelijk gemaakt door:

© 2021 - Klompenfeest Twello - Bekijk onze huisregels »