1 t/m 4 september 2022

Klompenfeest

'
HET FEEST IS BEGONNEN!
Zet het in
je agenda

Wanneer u het feestterrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan onze huisregels.
Deze huisregels zijn er voor uw en onze veiligheid.

Een opsomming van onze huisregels:

 • Wanneer u het evenemententerrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze huisregels. Voor uw en onze veiligheid!
 • Aanwijzingen van de organisatie, haar medewerkers en veiligheidsbeambten die verband houden met de huisregels dienen op het evenemententerrein te allen tijde stipt opgevolgd te worden.
 • Parkeren op aanwijzing van de verkeersregelaars. Er is een wegsleepregeling van kracht voor foutgeparkeerde voertuigen. Het parkeren is op eigen risico.
 • Aanwijzingen van de organisatie, haar medewerkers en veiligheidsbeambten die verband houden met de huisregels dienen op het evenemententerrein te allen tijde stipt opgevolgd te worden. Legitimatie vanaf 14 jaar verplicht.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.
 • Het is niet toegestaan eigen drank mee te nemen.
 • Het is niet toegestaan om klapstoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het evenemententerrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.
 • Personen gekleed in voetbalshirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden geweigerd.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het evenemententerrein en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Het is jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken.
 • Jongeren van 18 jaar tot 25 jaar zijn verplicht een polsbandje te dragen als zij alcoholische dranken willen kopen/nuttigen op het evenemententerrein.
 • Personen welke onder invloed van alcohol en/of drugs het evenemententerrein willen betreden kunnen worden geweigerd.
 • Op het evenemententerrein zijn drugs verboden. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben ervan zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 • Lachgas is niet toegestaan op het evenemententerrein en bij constatering van bezit of gebruik worden de middelen in beslag genomen.
 • Op het evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en gooien met andere voorwerpen worden niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.
 • Het is verboden om wapens, vuurwerk of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.
 • Het is verboden glaswerk, blik mee te nemen op het evenemententerrein. 
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing
 • Op het evenemententerrein kan plaatselijk meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. 
 • Tijdens het evenement zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Eenieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
 • Het is niet toegestaan om afgezette onderdelen van het terrein te betreden. 
 • Verstoring van het evenement, diefstal, geweld of vernieling leidt tot verwijdering van het evenement, aangifte bij de politie en aansprakelijkheidstelling van eventueel geleden directe- en indirecte schade. Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het evenemententerrein onherroepelijk ontzegd.  In alle gevallen, waarin deze huisregels niet voorzien, zal de organisatie c.q. personeel maatregelen nemen ten gunste van het evenement.

  De organisatie wenst u een geweldig mooi en veilig Klompenfeest
Mascotte Klompenfeest Twello

'WIJ HEBBEN WEER ZIN IN
EEN MOOI KLOMPENFEEST!'

Locaties van alle activiteiten

DJ Roy op donderdagavond

Twello, Marktplein

Lees meer »

Klompenwandeltocht

Twello, Kerklaan SV Voorwaarts

Lees meer »

De Pauwergirls (seniorenvoorstelling)

Twello, Multizaal Sporthal Jachtlust, Jachtlustplein 11

Lees meer »

Multicultureel

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Klompenfietstocht

Twello, Stationstraat

Lees meer »

DJ Roan Viester & DJ Luuk Rooks

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Openingsact: Waylon

Twello, Marktplein

Lees meer »

Scholenklompenfeest

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

DJ Ariën

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Klompendweil

Twello, centrum

Lees meer »

Klompenfeestbattle

Twello, Zwembad De Schaeck, Veenhuisweg 53

Lees meer »

DJ Roy op zaterdag

Twello, Marktplein

Lees meer »

Boomerang (#1 Beste Coverband)

Twello, Marktplein

Lees meer »

DJ Sander (Uenk) op zondag

Twello, Marktplein

Lees meer »

Uit oe Bolleke

Twello, Marktplein

Lees meer »

DJ Sander (Uenk) op zaterdagavond

Twello, Marktplein

Lees meer »

Vinyl live

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Bandje Voor De Sfeer

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

Topband: The Night Flight

Twello, Marktplein

Lees meer »

Feestteam

Twello, Marktplein

Lees meer »

Qmusic – Foute uur

Twello, Marktplein

Lees meer »

StukTV

Twello, Marktplein

Lees meer »

Gezellige Kermis in het centrum

Twello, Centrum

Lees meer »

De Bounties

Twello, Dorpsplein

Lees meer »

DJ La Fuente

Twello, Marktplein

Lees meer »

Openingsband: The Dirty Daddies

Twello, Marktplein

Lees meer »

DJ Sander (Uenk) op vrijdag

Twello, Marktplein

Lees meer »

Grote Braderie in centrum Twello

Twello, Centrum

Lees meer »

Allround-coverband: Impakt

Twello. Dorpsplein

Lees meer »

Feestnation

Twello, Marktplein

Lees meer »

De Heeren van Aemstel band

Twello, Marktplein

Lees meer »

Gezellige Kermis in Twello

Twello, Centrum

Lees meer »

Grote Braderie in centrum Twello

Twello, Centrum

Lees meer »
Mascotte Klompenfeest Twello

Mogelijk gemaakt door:

© 2023 - Klompenfeest Twello - Bekijk onze huisregels »